მყარი დაჟანგული ალუმინის დისკები ცილინდრიანი მილის ძირითადი მახასიათებლები

ალუმინის შენადნობის ზედაპირული დამუშავებისას მყარი დაჟანგვა და ანოდური დაჟანგვა ზედაპირული დამუშავების ძალიან გავრცელებული მეთოდია, მაგრამ მათ შორის არსებობს გარკვეული განსხვავებები. რა მახასიათებლები აქვს მყარი ანოდირებული ალუმინის შენადნობის ცილინდრის მილებს?

 მყარი დაჟანგული ალუმინის დისკები ცილინდრიანი მილის ძირითადი მახასიათებლები შემდეგია:

1. მაღალი სიხისტე და ცვეთის კარგი წინააღმდეგობა. ოქსიდის ფილმს აქვს ფოროვანი სტრუქტურა, ამიტომ მას შეუძლია კარგად შეწოოს საპოხი მასალები, რაც ხელს უწყობს ზედაპირის ცვეთამედეგობის გაუმჯობესებას.

2. მას აქვს კარგი კოროზიის წინააღმდეგობა და კარგი ქიმიური მდგრადობა, რადგან ფილმი უწყვეტია და სიცარიელე არ იქნება.

3. მას შეუძლია გაუძლოს მაღალ ტემპერატურას, ტემპერატურამ შეიძლება მიაღწიოს 1500 და ფილმის თერმული კონდუქტომეტრული დაბალია, ამიტომ მისი თერმული იზოლაციის შესრულება კარგია.

full-automatic sandblasting machine   sdr   uiso (1)

 


საფოსტო დრო: Sep-02-2020